Creation: Free Design

Floritec's productielocatie blijft bouwen

Kas XClusive

Floritec’s productielocatie Xclusive Cuttings in Oeganda blijft bouwen en ontwikkelen.

De laatste 6 jaren heeft Xclusive Cuttings er ieder jaar één of twee kassen bij mogen bouwen. Inmiddels staan er 16 kassen voor stekproductie waar dagelijks 600 mensen in werken. Dit alles is goed voor bijna 200 milioen stekken per jaar. 

Lees meer....

IMG 3682Gewerkt wordt met metalen kassen, gedekt met plastic, per stuk een 0,5 hectare groot. Kassen van glas zouden onder de evenaar echte ovens worden wat niet goed is voor onze medewerkers en de gewassen. De kassen hebben een open ventilatie in het dak en gevels met insectengaas voor de horizontale ventilatie.

Een kas in Afrika kost – als je het goed wilt doen – behoorlijk wat geld. Ontwikkelingen in de markt van onze afnemers, denk b.v. aan de gewenste noodzakelijke beperking van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en vermindering van de belasting van het milieu en de leefomgeving worden sterk meegenomen in de stappen voorwaarts.

IMG 7253Zo wordt er o.a. stevig geïnvesteerd in robuuste teelttafels waarop millieuvriendelijker wordt geteeld en energiebesparende led-verlichting gebruikt om knopvorming in o.a. chrysant, aster en celosia tegen te gaan. Geld wordt vrijgemaakt voor de ontwikkeling van automatische buitenschermen, een hoge druk mist installatie, klimaatboxen en ven­ti­la­toren, dit  teneinde het klimaat voor groei te optimaliseren.

Naast dit alles is er, voor ons vanzelfsprekend, de aandacht voor de ontwikkeling van onze medewerkers. We ontwikkelen samen met hen.

De laatstgebouwde chrysantenkas is vorige maand in gebruik genomen.

IMG 3702