Creation: Free Design

Wijziging organisatiestructuur

Mei 2018

Het management van Floritec heeft besloten tot een aanpassing in de organisatie van de onderneming.

Na de benoeming van René le Clercq tot algemeen directeur a.i. heeft er een overdracht plaatsgevonden van een aantal taken en verantwoordelijkheden.
Doel hiervan is om een meer transparante structuur te creëren, zowel intern als richting de klanten. 

Zo zal Frank Benders zich voortaan volledig gaan toeleggen op stekproductie, stekkwaliteit en supply chain management en draagt hij zijn overige, voornamelijk commerciële taken over aan Harry Boers en Harold van Gennip.

Klanten die direct met deze aanpassing te maken hebben zullen hierover in de komende periode persoonlijk geïnformeerd worden.