Creation: Free Design

Algemene leveringsvoorwaarden

Alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen worden gemaakt en gesloten in het kader en met inachtneming van algemene voorwaarden van verkoop en levering van plantmateriaal van sierteeltproducten, zoals opgesteld door Plantum NL en gedeponeerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel, kantoor Gouda, op 21 mei 2012.

De volledige tekst van de Algemene Voorwaarden is beschikbaar als pdf bestand.

Download en bekijk de Algemene Voorwaarden.